5 czerwca Światowy Dzień Środowiska
Światowy Dzień Środowiska - World Environment Day - WED - został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ na Konferencji Sztokholmskiej w 1972 r. i obchodzony jest corocznie 5 czerwca dla przypomnienia głównych haseł konferencji dotyczących zgodności rozwoju cywilizacji z rozwojem ekologicznym otaczającego świata.
31 maja - Światowy Dzień Bez Papierosa
Światowy Dzień Bez Papierosa (ang. World No Tobacco Day) – święto ustanowione przez WHO - Światową Organizację Zdrowia w 1988 roku, które ma zwrócić uwagę na szkodliwość palenia tytoniu.
Tegorocznemu świętu towarzyszy ogłoszone przez WHO hasło „Płeć a tytoń. Ze szczególnym uwzględnieniem działań marketingowych skierowanych do kobiet” będące elementem Ogólnopolskiej Kampanii Społecznej.
Cele kampanii to:
• Dostarczenie wiedzy o wpływie dymu tytoniowego na zdrowie kobiet i ich potomstwa
• Motywowanie społeczeństwa do zaprzestania palenia
• Promowanie mody na niepalenie
Czas trwania kampanii: 31.V-31.VIII 2010 r.
Więcej w "Czytaj więcej"
24 maja - Europejski Dzień Parków Narodowych
W rocznicę utworzenia pierwszego parku narodowego w Europie, obchodzony jest Europejski Dzień Parków Narodowych. Tym najstarszym europejskim parkiem narodowym jest szwedzki park narodowy Sarek utworzony 24 maja 1909 r.
Pierwszych 9 parków narodowych w Europie powołał parlament Szwecji w maju 1909 roku. Obecnie na naszym kontynencie jest ich ponad 250. W Polsce są 23 parki narodowe i około 120 parków krajobrazowych.
źródło: www.bionotatki.com
22 maja Międzynarodowy Dzień Różnorodności Biologicznej
22 maja obchodzony jest na świecie „Międzynarodowy Dzień Różnorodności Biologicznej”, proklamowany przez Organizację Narodów Zjednoczonych, w celu podnoszenia świadomości ekologicznej społeczeństw, ze zwróceniem uwagi na ochronę i zrównoważone użytkowanie zróżnicowanych zasobów biologicznych naszej planety.
Różnorodność biologiczna to bogactwo form życia na Ziemi, wynikające z mnogości roślin, zwierząt, mikroorganizmów oraz różnic między nimi.
2015 to:

2
2015 - Mi?dzynarodowy Rok ?wiat?a i Technologii Wykorzystuj?cych ?wiat?o -The International Year of Light and Light-based Technologies
2015 - Mi?dzynarodowy Rok Gleby International Year of Soils
2015 - Europejski Rok Wspó?pracy Rozwojowej European Year for Development
2005 - 2015 Mi?dzynarodowa Dekada - Woda dla ?ycia International Water for Life Decade
3000 drzew dla Planety posadzone na Zoniówce
Zapraszamy do przeczytania relacji i obejrzenia zdjęć pani Anny Karpiel-Sembereckiej z Podhalańskiego Serwisu Informacyjnego Watra::
watra.pl
Więcej w „Czytaj więcej"
Miliard Drzew dla Planety
W dniach 11, 12 maja 2010 roku uczniowie naszego gimnazjum posadzą drzewa na terenie osiedla Zoniówka. Działanie to przyniesie wymierne korzyści ekologiczne, społeczne i ekonomiczne poprzez powiększenie zadrzewionej strefy ochronnej ZUOK (Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych) Zoniówka, a tym samym zminimalizowanie oddziaływania ZUOK na lokalną społeczność. Akcja spełni także ważną rolę ochrony krajobrazu oraz wpisze się w ogólnoświatową akcję "The Billion Tree Campaign". Więcej w "Czytaj więcej"
Światowy Dzień Ptaków Wędrownych
12 maja obchodzony jest Światowy Dzień Ptaków Wędrownych.
Idea tych obchodów, narodziła się w Stanach Zjednoczonych w 1993 z inicjatywy The Smithsonian Migratory Bird Center and The Cornell Laboratory of Ornithology.
Więcej w "Czytaj więcej".
BEAGLE europejski projekt ekologiczny
Na początku kwietnia 2010 uczniowie realizujący Projekt ACT ECO przystąpili do udziału w projekcie ekologicznym Komisji Europejskiej BEAGLE. , w ramach Lifelong Learning Programme, który działa na rzecz poprawy jakości naucznia w terenie oraz zwiększenia motywacji uczniów do uczenia się nt. różnorodności biologicznej.Nazwa BEAGLE powstała z pierwszych liter angielskich słów Biodiversity Education and Awareness to Grow a Living Environment, które w tłumaczeniu na język polski oznaczają edukację i podnoszenie świadomości dotyczącej różnorodności biologicznej i jej związków ze zrównoważonym rozwojem.
Projekt Beagle rozpoczął się pod koniec lutego 2010 roku i będzie funkcjonował przez kolejne 5 lat, jest to konsorcjum partnerów z sześciu krajów: Polska, Wielka Brytania, Węgry, Niemcy, Słowacja, Norwegia prowadzonych w różnych krajach Europy.
beagleproject.org
Przestańmy wypalać trawy
Prosimy o zwrócenie uwagi na szkodliwość wypalania traw ponieważ:
-wraz z płonącą roślinnością w płomieniach giną gromady ptaków, które mają tereny lęgowe na łąkach. Przy wypalaniu giną także mrówki uważane za sanitariuszy pól, biedronki, trzmiele, pszczoły, żaby, jeże, krety, młode zające
-grozi pożarami
-podczas spalania materii organicznej w wysokich temperaturach tworzą się znaczne ilości szkodliwych, rakotwórczych związków takich jak dioksyny
- jest to zabronione przez prawo

Więcej w „Czytaj więcej”.
22 kwietnia - Światowy Dzień Ziemi
W tym roku cały świat będzie obchodził po raz 40 obchody Dnia Ziemi.
Zgromadzenie Ogólne ONZ ustanowiło 2010 rok Międzynarodowym Rokiem Różnorodności Biologicznej, dlatego też ogólnopolskie obchody Światowego Dnia Ziemi 2010 przebiegać będą pod hasłem RÓŻNORODNOŚĆ W NAS, BIORÓŻNORODNOŚĆ WOKÓŁ NAS.
Więcej w „Czytaj więcej”

Welcome to OUR

PROJECT ACT ECO

We are a group of
Active Effective
Conscious Concerned
Thoughtful Organized

Students who want to do things for others
To take care for the planet
To think responsibly about the fate of next generations.

Get involved
Make a difference
Take action
Join us!

Ciekawostka
  • 1 kilogram polichlorku winylu (płytki PVC, butelki plastikowe, folie, plastikowe wiadra, miednice, pojemniki po farbach, wyroby ze skaju) spalany w zwykłych warunkach wydziela 280 litrów trującego chlorowodoru.

Linki

Certyfikat uczestnictwa w WED2010


Kampania o zmianach klimatu Komisja Europejska


WED 2011


WED 2012

Wygenerowano w sekund: 0.01
3,003,639 unikalnych wizyt